­

 

Referat af generalforsamlingen Hundested HK Tirsdag d. 22. juni 2020

 

 


1, Valg af dirigent


Simon Aabank valgt


Simon konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt


Dirigenten gør opmærksom på at der skal udpeges 2 stemmetællere inden generalforsamlingen starter, stemmetællerne må ikke sidde i bestyrelsen og de må ikke stille op til andre poster.


Sara og Per bliver valgt.2, Formandens beretning


Beretning af Natasha Rosendal


Der har været 2 gange håndboldkaravane, det har været med stor succes som har givet tilslutning til holdene. Der blev afholdt håndboldens dag, hvor der bla. blev spillet fiveaside som var så populært at klubben vil prøve at lave et hold til dette.


Formanden beretter om hvordan det er gået de forskellige hold igennem sæsonen, og takker trænere, holdledere og hjælpere for det store arbejde de har gjort.


Sæsonen måtte stoppe før planlagt grundet Corona, og derfor er der ikke blevet spillet oprykningskampe, og påskecup blev aflyst.


Beretningen blev modtaget med klapsalver.3, Regnskabsaflæggelse


Det reviderede regnskab omdelt


Der er et samlet driftsoverskud på 15.307,09 kr. for 2019 hvilket er en nedgang fra året før som var på 41.515,46 kr.


Der bliver snakket om hvorvidt bøder skal betales af klubben eller af spillerne/holdet, det vil bestyrelsen tage op til et af de kommende bestyrelsesmøder.4, Behandling af indkommende forslag5, Fastsættelse af kontingent


Ændringerne i kontingentet som blev fastsat for sidste sæson, vil fortsætte i næste sæson.


Fitness betaler fortsat 800 kr. Hvis herrerne eller det damehold som træner 2 gange om ugen kun vil træne en bliver deres kontingent ligeledes nedsat fra 1.000 kr. til 800 kr.


Ungdomskontingentet på kun 300 kr. fortsætter, med en forventning om at der i næste sæson skal skaffes flere sponsorpenge. Bestyrelsen har en plan for at de skal ud og snakke med potentielle sponsorer op til den kommende sæson.


Der er indkomne forslag omkring om det vil være muligt at flere små sponsorer som kan få deres logo på tøjet, i stedet for at det kun er store sponsorer som kan få på alt tøjet.

6, Godkendelse af aktivitetsoversigt


Vi vil fortsætte med de billige kontingenter,


Der skal indkøbes materiel efter behov, og gives tilskud til sommer- og juleafslutning. Kursus til trænere afholdes hvis der er økonomi til det, og der er mulighed for dommerkurser, såfremt at dem der ønsker dommerkursus kan hjælpe til med at dømme hjemmekampe.


Der skal gøres mere reklame for frivillig-gruppen på facebook, med håb om at der er flere der melder sig til. gruppen har været en stor succes og har7, Valg af formand (ulige år)


Udgår8, Valg kasserer (lige år) Heidi Ahmt, modtager genvalg9, Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år


Nikolaj Nielsen stiller op


Nikolaj Nielsen bliver valgt10, Valg af 2 suppleanter


Simon Aabank og Nina Dysted stiller op


Simon Aabank og Nina Dysted bliver valgt11, Valg af revisor 


Charlotte Bjerre modtager genvalg


Charlotte Bjerre genvalgt12, Valg af revisorsuppleant


Heidi Hermansen modtager genvalg


Heidi Hermansen genvalgt13, Eventuelt


Der bliver spurgt til hvorvidt der er nok spillere til at lave et herrehold til næste sæson. Der er en stor nedgang i antallet af herrespillere, da mange at de unge spillere fraflytter byen, eller skal ud og rejse i en længere periode. Bestyrelsen mener at der er nok til et hold og der er flere der har meldt ind at de gerne vil hjælpe til med det praktiske omkring holdet.


Bestyrelsen har haft et ønske om at søge nye og flere træningstider til den kommende sæson. Halfordeling for næste sæson har dog været noget kompliceret, da Corona har bevirkede at fordelingen af tider mellem klubberne skulle foregå over mail. Der er mange andre sportsgrene som gerne vil have flere haltider. Håndboldklubben har fået samme tider som sidste år og 16.00-18.00 om mandagen, samt mulighed for at bruge Storbjerghallen til håndboldtræning uden harpiks. Man har ønsket at bruge storbjergskolen lørdag formiddag til fiveaside, men dette har ikke været muligt, der arbejdes dog på at undersøge om der kan findes en løsning. 

­